datyl-logo

Artikler og tekster

Dansk-tyske stereotyper

StereotyperEt nyt dansk-tysk projekt  om stereotyper (SMiK) fremlægger sine første resultater: Selv om der kun er tale om foreløbige resultater, kan man allerede nu se, at billedet af naboen er langt mere positivt end tidligere. Her får du flere informationer og bl. a. en kort oversigt over den aktuelle status i forskningen i dansk-tyske stereotyper med anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen: Opbygningen af interkulturel handlingskompetence inklusive en beskrivelse og bevidstgørelse af stereotyper anses for at være central.

Snak dog rent, danskere!

Dansk_som_andetsprogDe nordiske sprog bevæger sig længere og længere væk fra hinanden, siger Sabine Kirchmeier, direktør i Dansk Sprognævn: Nordmænd og svenskere kan godt forstå hinanden, men har svært ved at fatte, hvad danskere siger. Læs mere her og på Politikens hjemmeside. Dansk Sprognævn efterlyser mere undervisning i de nordiske sprog i folkeskolen.

Fachdidaktik Englisch

fachdidaktik_EnglischDie empfehlenswerte  "Fachdidaktik Englisch" von Frank Haß (Hrsg.) greift die Veränderungen und Diskussionen der vergangenen Jahre auf und liefert ein neues Gesamtbild der Englischdidaktik. Sie berücksichtigt aktuelle Lehrwerke, Standards und den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen.
Die begleitende DVD enthält über 70 im Unterricht unmittelbar einsetzbare bzw. adaptierbare Materialien: von interlingualer Wortschatzarbeit, Projektvorschlägen, Rollenspielen, Hinweisen zu speziellen didaktischen Techniken, Unterrichtseinstiegen und Filmanalysen bis hin zur Arbeit mit Lyrik. Hier weitere Informationen des Klett-Verlags.

 

Fremdsprachenerwerb und -didaktik

FremdsprachenerwerbJörg Roches Buch (Narr-Verlag, 2. Auflage 2008) stellt die Grundfragen, Grundkonzepte und Grundpositionen der Fremdsprachendidaktik unter Einbeziehung linguistischer, psycholinguistischer, lernpsychologischer und interkultureller Aspekte übersichtlich und anschaulich dar. Hier weitere Informationen.

Lehrerausbildung Dänisch

iqshInformationen zu Intentionen und Inhalten der Lehrerausbildung im Fach Dänisch liefert das IQSH-Fächerportal.

PRAXIS Fremdsprachenunterricht

PRAXIS20Fremdsprachenunterricht2Hier die Homepage von "PRAXIS Fremdsprachenunterricht", der Zeitschrift für das Lehren und Lernen fremder Sprachen.

Ausspracheschulung

 

dansk20udtale2Er den danske udtale svær at lære, eller er den bare svær at undervise i? Læs Steen Allan Christensens artikel!
Fagtidsskriftet  Fokus 37/2006 har samlet fem artikler til et temanummer om udtaletilegnelse og undervisning, både i teori og praksis.  Fokus 38/2006 indeholder to artikler, der lidt provokerende slår til lyd for at individualisere udtaleundervisningen og at skrotte lydskriften.
Dansk udtale - en undervisningsvejledning  giver en grundig beskrivelse af udtalefænomener i dansk samt undervisningsforslag.
Her får du mange forskellige udtaleøvelser og forklaringer.
Eine gelungene Ausspracheschulung im Anfangsunterricht Dänisch anhand ausgewählter phonetischer Eigenheiten (a-, d- und g-Varianten) sowie Möglichkeiten zur Überprüfung individueller Lernfortschritte beschreibt diese Hausarbeit zur Zweiten Staatsprüfung mit ergänzenden Materialien.
Rapporten På vej mod effektiv udtaleundervisning har 33 forslag til forbedringer af udtaleundervisningen men peger også på behovet for ændret holdning hos danskerne til dansk talt med accent. Udtaleundervisningen i dansk for voksne udlændinge har i mange år været et problematisk område inden for dansk som andetsprog. Men nu er der kommet denne rapport fra Integrationsministeriet, som giver 33 forslag til hvordan man kan bevæge sig mod en bedre udtaleundervisning. Den er afslutningen på et forskningsprojekt på Københavns Universitet. Projektet er oprettet i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Integrationsministeriet og CVU Storkøbenhavn. Det overordnede formål har været at fremsætte forslag til hvordan man kan udvikle undervisningen i dansk udtale for voksne udlændinge.
Læs også artiklen Danskerne hader accent!
Et bogstav om dagen: Lær at udtale og stave danske ord efter Langenscheidts Taschenwörterbuch Dänisch. Her får du flere informationer.

Die Fachzeitschrift PRAXIS Fremdsprachenunterricht behandelt im Heft 06/11 (November/Dezember 2011) das Thema "Aussprache". 

Sprogfagenes didaktik

Sprogfagenes20didaktikVivian Lindhardsen og Bjarne Christensen: Sprogfagenes didaktik. 2. reviderede udgave. Vejle: Kroghs Forlag 2008.
ISBN 87-624-0725-2

Danskundervisning i grænselandet

Sprogforum"Danskerne forærer deres dronning mere end tyskerne sin Bundespräsident"
Elin Fredsted beskriver i Sprogforum - tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik - nogle former for dansk, som hun støder på som underviser i Sydslesvig. Der opstår her varieteter af det danske sprog, der sætter forskellige aspekter af sprogindlæring og sprogkontakt i fokus.

Digitale Lehrmittel

Computer20i20undervisningen3Medien tauchen heutzutage in vielfältiger Form in der Schule auf. Ihr Einsatz beschränkt sich nicht auf das Vorführen und die Nutzung im Medienraum.

Læs mere…

Handbuch Fremdsprachenunterricht

Handbuch20FremdsprachenunterrichtHandbuch Fremdsprachenunterricht. Herausgegeben von Karl-Richard Bausch, Herbert Christ, Hans-Jürgen Krumm. 5. Auflage. UTB 2007.
Hier ausführliche Informationen zu dem bekannten Standardwerk.

Dänische Sprache

Wikipedia20dansk4Umfangreiche Informationen und nützliche Hinweise zur dänischen Sprache und zum Dänischunterricht findet man auch bei Wikipedia - auf Deutsch und Dänisch.

Dansk i klassen

Sprachen lernen

leitfaden_sprachenWie können Erwachsene eine Fremdsprache lernen? Der aktualisierte Leitfaden der Stiftung Warentest beschreibt zehn Wege – von der Lernapp fürs Handy bis zur Sprachreise. Außerdem zeigt der Leitfaden, was guter Sprachunterricht bieten sollte, welche Fördergelder es für Sprachenlerner gibt und mit welchen Strategien das Lernen leichter fällt.

Differenzierung im Fremdsprachenunterricht

Lerne_DnischDie Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit großen Problemen beim Lernen - Beispiele zur Differenzierung im frühen Fremdsprachenunterricht 

Wortschatzeinführung

dansk-tysk_hjerteProbleme der Wortschatzeinführung behandelt dieser Artikel.

Film

filmEt udførligt materiale og en god fagartikel til dig, der vil arbejde med (kort)film i undervisningen.
CFU-Film og tv, Det Danske Filminstitut (DFI) og Danmarks Radio informerer om mange forskellige film.

Fehleranalyse

einsetzenElin Fredsted beschreibt Probleme für Deutsche beim Erlernen der dänischen Sprache.
Bent Søndergaard har lavet en "top-ni": Hvilke fejl gør tyskere i dansk?
Sydslesvigdansk eller blot sydslesvigsk omfatter de punkter, hvor udtryksmåden adskiller sig fra den sprogbrug, der er anerkendt som normalt rigsdansk. Karen Margrethe Pedersen har skrevet en interessant artikel om Sydslesvigsk - et dansk mindretalssprog, Katrine Hoop "Om modersmål i Sydslesvig".
I praksis stemmer sydslesvigismerne meget ofte overens med de fejl, som tyskere, der ikke behersker det danske sprog til fulde, vil komme til at begå: Hans Christophersen har i Det danske sprog i Sydslesvig samlet mange germanismer, som Georg Braunmüller også analyserer i sin artikel Sydslesvigdansk - et blandingssprog? Men han gør specielt opmærksom på sprogets identifikationsfunktion.
Holger Johannsen ("Holger på Tværs") tematiserer emnet i en satirisk klumme om sydslesvigsk, som Katrine Hoop kritiserer.

Spielerische Unterrichtseinheiten im Fremdsprachenunterricht

spielerische_unterrichtseinheitEine nützliche Übersicht, zusammengestellt von Brigitta Haag.

Fremdsprachenmethodik

Englischunterricht20neuKlaus Schaefer: So schaffen Sie den Englischunterricht. Menüs für Fremdsprachenlehrer. Münster: Aschendorff 2008. ISBN 978-3-402-04331-8

Læringsstile

LaeringsstileHer finder du en række materialer om læringsstile, som du enten kan downloade gratis eller bestille hos LsLab (Learning Styles Lab, Handelshøjskolen Aarhus Universitet). Du finder endvidere links til interessante websites med inspiration til din undervisning, pædagogiske magasiner, blogs, videocases og meget mere.
Der er også mange forskellige måder at lære sprog på. I denne lille  artikel anbefaler Lars Aagaard, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, nogle enkelte.

Forskel på dansk og tysk høflighed

Dansk20mentalitet20og20kutyme2Danske turistmedarbejdere er sprogligt langt fra høflige nok - når de informerer tyske turister. Samtidig overser tyskerne ofte, at danskerne giver udtryk for høflighed på anden vis - f.eks. med et lille smil.

Læs mere…

Vokabeltrainer

VokabeltrainerDer klassische Vokabeltrainer ist keineswegs tot - das beweist die aktuelle Version des kostenlosen Vokabellernprogramms Teachmaster in der Version 4.3. Der integrierte Editor erlaubt es, Lektionen ziemlich komfortabel anzulegen. Einem fremdsprachlichen Begriff lassen sich neben der Bedeutung in der Ausgangssprache jeweils ein Synonym sowie eine Bemerkung zuordnen. Das Lernmodul erlaubt die Abfrage in beiden Sprachrichtungen. Ein Sekundenzähler misst die Überlegungszeit bis zur Eingabe. Richtige und falsche Antworten quittiert das Programm auf Wunsch mit jeweils vorzugebenden Sound-Signalen.
Strokes Vokabeltrainer ist komplett vertont und bietet über 200 Beispielsätze mit abwechslungsreichen Übungen nach dem Karteikartensystem. In aufeinander aufbauenden Lernschritten werden grundlegende Wörter der dänischen Sprache vermittelt. Das Programm ist ebenfalls kostenlos.

Dansk for tysksprogede

dansk_for_tysksprogede Redaktør af Tysk.dk, Martin Håstrup, informerer her om sine erfaringer med forskellige ordbøger, lærebøger og hjemmesider.

Sprachen lernen im Grenzraum

Vom Nachbarn lernen: Auf dem Weg zu einer Grenzlandidaktik.
Wie kann man den Grenzraum im Spracherwerb nutzen? Worauf kann man beim Spracherwerb im Grenzraum bauen, was man in grenzferneren Regionen ggf. nicht als Vorteil oder Voraussetzung hat? Wie kann man Grenznähe beim Spracherwerb spürbar machen? Wo liegt der Mehrwert? Wie sieht ein Unterrichtsmodul aus, das diesen Mehrwert der Grenznähe nutzbar macht und umsetzt?

Flere artikler...

Side 1 ud af 2

Første
Forrige
1