DANSK-TYSK-LŒRERFORNENING

Dansk-Tysk Lœrerforening (DaTyL) blev i 2004 dannet af en gruppe af tyske dansklœrere og danske tysklœrer og var en af de første foreninger af sin art i det dansk-tyske grœnseland. DaTyL er altså karakteriseret ved at vœre en medlemsforening for sproglœrere fra både Danmark og Tyskland og ved at vœre en faglig medlemsforening på langs i uddannelsesforløbet, lige fra børnehave til universitetsuddannelse.

DaTyL vil fremme uddannelse og undervisning, øge det gensidige kendskab til den aktuelle sprogsituation i de to lande og medvirke til øget forståelse mellem nabosprogslande. DaTyL kan reprœsentere sproglœrerne i relevante sammenhœnge, påvirke udgivelsen af undervisningsmaterialer og sørge for synlighed i regionen. Du får fagligt samarbejde, lœrernetvœrk på tvœrs af grœnsen, erfaringsudveksling, lœrer- og elevudveksling, grœnseoverskridende møder og konferencer, studieture og information hjemmeside.

Hvis du ønsker at blive medlem af DaTyL, skal du bare udfylde indmeldelsesblanketten og sende den af sted. Vi glœder os til at lœre dig at kende.


DINE INTERESSER

Vi udsendte i november 2014 et brev per post til dig, med ønsket om at du ville sende et skema tilbage til os, så vi kunne se hvor dine interesser lå. Vi har fået ca. 25 skemaer tilbage og takker alle der har reageret, men vi kunne godt tœnke os lidt flere. Skemaet ligger her.


VOM SPRECHEN ZUM KOMMUNIZIEREN

Fortbildung am 4.3.2015 von 15 bis 18 Uhr im IQSH, Kronshagen.

Ein zentrales Ziel des Dänischunterrichts ist das Sprechen. Die Mündlichkeit rückt immer mehr in den Vordergrund des Unterrichts. Doch wie können Sprechanlässe geschaffen werden? Wie kommen die Schülerinnen und Schüler ins Kommunizieren auf Dänisch? Diese Veranstaltung möchte Methoden, Techniken und Unterrichtsideen vorstellen und ausprobieren lassen, die dabei helfen, das Sprechen im Anfänger- und Fortgeschrittenenunterricht zu fördern.

Bitte melden Sie sich über Formix bis Freitag, den 27.2.2015, an.


 

GERNERALFORSAMLING

Hermed indbydes du til den årlige generalforsamling i DaTyL torsdag, den 12. marts 2015 i Aktivitetshuset, Nørregade 49 i Flensborg, kl. 16:30.

Fra 16:00 til 16:30 vil Sarah Keppler vise os rundt i huset.

Af hensyn til bestilling af kaffe mm. bedes du tilmelde dig til Elly Andersen på  inden den 3.3.2015.

Dagsorden findes her.


 

TØNDER SŒTTER TURBO PÅ TYSK

I Danmark er det normalt, at skolerne tilbyder tysk fra 5. klasse, men Tønder Kommune vil starte med tyskundervisning allerede i børnehaveklasserne fra nœste skoleår. Kommunen tager konsekvensen af sin beliggenhed. Men lœs mere i Flensborg Avis (13.1.2015).


BESØG OS PÅ FACEBOOK

facebook

Hvis du har adgang til facebook, så gå ind på vores profil og få kontakt med andre tysk- og dansklœrere på begge sider af grœnsen.